perjantai 31. tammikuuta 2020

Tammikuun Nuori Osaaja - Kaisa Komulainen

Kerro itsestäsi, miten päädyit alalle?
Työskentelen Helsingin kaupungilla tiimipäällikkönä. Tiimini vastuulla on katualueiden ylläpidon järjestäminen, ja tiimiin kuuluu tilausvastuullisten projektipäälliköiden lisäksi kaksi valvojaa, kaksi toimistoinsinööriä ja kunnossapitolaskutuksesta vastaava henkilö.

Aloitin lukion jälkeen opinnot Helsingin yliopistossa, mutta siskoni houkutteli minut vaihtamaan opinnot silloiseen Teknillisessä korkeakoulussa. En ehtinyt juurikaan perehtyä hakuvaihtoehtoihin, joten opintosuuntien hakujärjestys valikoitui lähinnä fiilispohjalta. Sille tielle sitten jäin ja valmistuin DI:ksi. Välissä kävin kuitenkin viimeistelemässä maatalous-metsätieteiden kandidaatin tutkinnon ja suunnitelmissa on saada maisterin paperit ulos joskus hamassa tulevaisuudessa, kun opintoihin on aikaa.


Mitä sinulla on työn alla tällä hetkellä?
Vuoden alusta työpaikassani oli pienimuotoinen organisaatiouudistus, joten uusien käytäntöjen luominen uudella porukalla on töissä nyt ajankohtaista.
Ensi viikolla pääsen esittelemään työtäni poliitikoille ja kevään aikana käynnistämme mm. katuylläpidon laatuvaatimusten päivityksen. Lumettomasta talvesta huolimatta työn alla on myös erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, jotta olisimme jatkossa entistä paremmin varautuneita lumisiin talviin.

 
Missä haluaisit olla vielä parempi työssäsi / millä osa-alueella haluaisit kehittää itseäsi?
Olen ollut esimiestehtävissä nyt 2 vuotta ja pyrin tällä hetkellä kehittämään itsessäni johtamis- ja esimiestaitoja.

 

Mitkä ovat mielestäsi ne syyt, jotka tekevät omasta alastasi kiinnostavan?
Tiimilläni on paljon valtaa ja vastuuta ja yksittäiset päätökset vaikuttavat merkittävästi tuhansien helsinkiläisten elämiseen. Tekemämme valinnat vaikuttavat suoraan esimerkiksi pyöräilyn houkuttelevuuteen. Vastaamme myös urakoiden valmistelusta ja kilpailuttamisesta ja sitä kautta on mahdollista vaikuttaa mm. ympäristöasioihin ja työllistämiseen hankintojen kautta.

Itseäni kiehtoo työ, jolla on suurta yhteiskunnallista merkitystä ja mahdollisuus vaikuttaa. Oman työnsä tulokset ovat yleensä ylläpidossa myös melko nopeasti havaittavissa.

 
Millaisissa tehtävissä tai millaisten projektien parissa haluaisit työskennellä esim. 5 vuoden päästä?
Haluan tehdä työtä, joka sopii arvoihini ja jonka koen tärkeäksi. Toivon olevani mukana kaupunkikehityksen haasteiden ja liikkumisen muutoksen ratkaisemisessa.

 
Millaisista asioista haet vapaa-ajallasi vastapainoa työnteolle?
Vapaa-ajalle ei ole mitään ongelmia keksiä tekemistä, siitä huolehtivat 1- ja 3-vuotiaat tyttäreni.

Mikäli joskus omaa aikaa järjestyy, käyn mielelläni teatterissa tai musikaalissa ja tavoitteena on järjestää enemmän aikaa liikunnalle.
tiistai 31. joulukuuta 2019

Joulukuun Nuori Osaaja - Ville Koivisto


Kerro lyhyesti itsestäsi ja tähänastisestasi urastasi

Olen 29-vuotias turkulainen maantieteilijä. Valmistuin täällä Turun yliopistosta reilut kaksi vuotta sitten. Opintoni painottuivat geoinformatiikkaan ja politiikkaan. Lisäksi minulle oli tärkeää kansainvälistyä. Suoraan infra-alaan liittyviä kursseja meillä ei juuri ollut, mutta infra oli usein mukana käsiteltävän aineiston muodossa.


Infra-ala alkoi vetämään minua puoleensa hieman sattumalta. Paikkatieto-osaamiseni vei minut kahdesti harjoitteluun Espoon yleiskaavaan ja kertaalleen myös kauemmas, Sansibarille. Valmistumisen jälkeisen työurani olen ollut kokonaisuudessaan Suomen Kuntotekniikalla. Töissäni työvälineinäni ovat avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot, esimerkiksi QGIS, PostGIS, Geoserver ja Qfield. 


Kuvaile onnistunut työpäiväsi

Onnistuneena työpäivänä olen saanut haastavan paikkatietoaineiston haltuun, luonut sen pohjalta hienon karttasarjan asiakkaalle ja kylven projektipäällikköni kiitollisuudentunteessa. Olen oppinut jotain uutta, mitä hyödyntää tulevissa projekteissa.  

Millaisissa työtehtävissä tai millaisten hankkeiden parissa haluaisit työskennellä 5 vuoden päästä?

Viiden vuoden päästä toivon, että kunnat ovat yhä suuremmissa määrin hyödyntämässä avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja ja tuottavat kollektiivista lisäarvoa niiden pohjalle. OSGEO ja moni valtionvirasto, kuten Maanmittauslaitos ja Väylävirasto, ovat tehneet tämän suhteen jo pitkään arvokasta työtä.  Tähän liittyvissä hankkeissa toivon olevani mukana asiantuntijan roolissa. 

Mistä tähän astisesta kokemuksesta tai opiskelemasta asiasta on ollut sinulle eniten hyötyä?

Paloin loppuun töissä ja opinnoissani joitakin vuosia takaperin. Se oli opettavainen kokemus, sillä siinä tuli pakotetusti sinuiksi omien rajojensa kanssa. Otin itselleni lyhyen hengähdystauon ja myöhemmin tämän kokemuksen ansiosta olen löytänyt uuden, terveemmän suhtautumisen työhön.
Opiskelemistani asioista hyödyllisimmät liittyvät työprosessien automatisoimiseen. Yleisimmät paikkatieto-ohjelmistot sallivat omien työkalujen luomisen ja niiden ansiosta olen päässyt irti monista itseään toistavista työvaiheista, jotka ovat suoraan sanottuna usein tylsimmästä päästä. Tämä on vapauttanut arvokasta aikaa muille työtehtäville. 

Mikä infra/kuntatekniikan alassa on parasta ja millaisia terveisiä lähettäisit uran alkupuolella oleville tai alaa miettiville?

Ala on ollut jo pitkään innovatiivinen, eikä loppua ole näkyvissä. On lähes mahdotonta olla oppimatta uutta, eikä tylsää ei tule! 
Alaa miettiville: Olkaa oma-aloitteisia jo opiskeluaikananne. Selvittäkää, millaisten työvälineiden, ohjelmistojen tai teknologioiden käyttötaidolle tavoittelemissanne yrityksissä on tarve ja pyrkikää ottamaan niitä haltuun. Jos työkokemusta ei ole vielä kertynyt, kannattaa luoda portfoliota pohjaten omiin projekteihin.  Avoimen lähdekoodin ilmaisia ohjelmistoja on ladattavissa PALJON, omalla älypuhelimella voi esimerkiksi käydä paikantamassa oman elinympäristönsä ilmiöitä ja kuvaukseen kykenevien drone-lennokkien kuluttajahinnat ovat pudonneet viime vuosina. 

lauantai 30. marraskuuta 2019

Marraskuun Nuori Osaaja - Suvi Survo

Kerro itsestäsi, miten päädyit alalle?

Olen Suvi Survo, työskentelen WSP Finland Oy:ssä vesihuolto- ja hulevesisuunnittelijana. Tulin taloon keväällä 2017 kesäharjoittelun merkeissä. Olin jo yliopistossa kiinnostunut suunnittelu- ja konsulttialasta, joten nyt onkin ollut kiva päästä näkemään näitä hommia.  

Mitä sinulla on työn alla tällä hetkellä?

Vesihuollossa tyypillisiä projekteja ovat uusien vesihuoltoverkostojen suunnittelu sekä saneerauskohteet ja johtosiirrot. Hulevesien osalta nyt on käynnissä sekä yleis- että rakennussuunnitteluvaiheessa olevia projekteja, esimerkiksi uuden asemakaava-alueen hulevesisuunnittelua sekä huleveden laadulliseen käsittelyyn tarkoitettujen biosuodatusrakenteiden suunnittelua. Lisäksi perehdytän tällä hetkellä uutta työntekijää vesihuoltosuunnitteluun.

Missä haluaisit olla vielä parempi työssäsi / millä osa-alueella haluaisit kehittää itseäsi?


Haluaisin olla parempi suunnittelija, ja kehitystä tapahtuukin jatkuvasti kokemuksen karttuessa erilaisissa projekteissa. Tavoitteenani on oppia paremmin hulevesimallinnusta. Tietomallinnuskin kiinnostaa, sillä suunnittelutyö siirtyy koko ajan enemmän tietomallipohjaiseksi.

Mitkä ovat mielestäsi ne syyt, jotka tekevät omasta alastasi kiinnostavan? 

Työ on hyvin vaihtelevaa. Välillä pääsee pohtimaan laajoja kokonaisuuksia ja ideoimaan uusia asioita. Välillä taas keskityn detaljeihin ja mietin, miten jokin asia konkreettisesti toteutetaan. Vaihtelevuutta tuo myös se, että projektikohteita on ympäri Suomea. Ala kehittyy koko ajan, minkä ansiosta pääsen jatkuvasti kasvattamaan osaamistani. Uutta saa oppia myös, kun tekee monialaisia projekteja yhdessä useiden eri tekniikka-alojen suunnittelijoiden kanssa.

Millaisten projektien parissa haluaisit työskennellä esim. 5 vuoden päästä?

Haluaisin jatkossakin työskennellä projekteissa, jotka ovat monialaisia ja joissa kehitetään uusia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Esimerkiksi ennusteiden mukaan sääilmiöt tulevat äärevöitymään, joten on tärkeää katsoa suunnitteluratkaisuissa tulevaisuuteen tämänhetkisten tarpeiden lisäksi, jotta ratkaisut toimivat myös vuosikymmenten päästä. Haluaisin myös hyödyntää ympäristökemian osaamistani entistä enemmän hulevesien laadullisessa hallinnassa.  

Millaisista asioista haet vapaa-ajallasi vastapainoa työnteolle?

Musiikki on minulle pitkäaikainen harrastus. Soitan pianoa ja laulan ja työkaverini kanssa meillä on klarinetti/saksofoni-piano-duo. Lisäksi neulon ja parhaillaan herättelen uinuvia ompelutaitojani. Tykkään paljon myös liikkua luonnossa.

torstai 14. marraskuuta 2019

Excursio Ramboll Villageen ti 10.12.

Tervetuloa mukaan SKTY:n Nuorten ammattilaisten excursiolle Rambollin uudelle päätoimistolle, Ramboll Villageen Espoon Perkkaalle!

Tapaamme Perkkaalla osoitteessa Itsehallintokuja 3 klo 16.30 alkaen. Paikalle pääsee julkisilla Leppävaarasta, mutta löytyy myös vieraille pysäköintipaikkoja. Virallinen osuus jatkuu klo 19 saakka, jonka jälkeen on mahdollista jäädä vielä verkoistoitumaan.

Tarjolla mielenkiintoinen esittelykierros Rambollin päätoimistolla sekä pientä purtavaa!

Excursio on avoin kaikille ja täysin ilmainen.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova!

Ilmoittaudu tästä mukaan!

torstai 31. lokakuuta 2019

Lokakuun Nuori Osaaja - Tony Lappalainen

Kerro itsestäsi, miten päädyit alalle? 

Olen Tony Lappalainen ja työskentelen liitosasiantuntijana Sipoon Vedellä. Olen ollut tehtävässä nyt 10 kuukautta. Ennen tätä pestiä olen ollut mm. HSY:llä liitossuunnittelijana. Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluu liitoskohtalausuntojen tekeminen, vesihuollon liittymissopimusten ja -laskujen laatiminen sekä asiakkaiden neuvonta.

Alalle päädyin, koska ympäristöteknologia kuulosti AMK:ssa mukavalta opintosuunnalta. Sen sisällä oli vielä vesihuolto omana ainekokonaisuutenaan. Siihen kuului muun muassa putkistosuunnitteluun, kaavoitukseen yms. liittyviä opintoja. Itseäni ei niin kiinnostanut labratyöskentely ja -tutkimukset, joka oli myös yksi suuntautumisvaihtoehto ympäristöteknologian puolella.

Missä haluaisit olla vielä parempi työssäsi / millä osa-alueella haluaisit kehittää itseäsi? 

Haaveenani on hallita vesihuollon toimintakenttä kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaisi myös käytännön kokemusta mahdollisimman monelta osa-alueelta. Toive on ehkä epärealistinen eikä tuolla tyylillä voisi kehittyä millään osa-alueella huipputekijäksi. Näen kuitenkin, että laaja-alaisesta asioiden ymmärtämisestä on varmasti hyötyä ja se mahdollistaa toimimisen useissa erilaisissa ja monipuolisissa tehtävissä.
 
Mitkä ovat mielestäsi ne syyt, jotka tekevät omasta alastasi kiinnostavan?

Vesihuoltoala on kiinnostava mielestäni monestakin eri syystä. Ensinnäkin alalla on pitkät perinteet, jonka voi nähdä sekä mielenkiintoisena ja positiivisena asiana kuin haasteenakin. Lisäksi oman sukupolveni työura tulee tällä alalla varmasti pitämään sisällään mielenkiintoisia aikoja ja suuriakin investointeja, kun laajat vesihuoltoverkoston osat tulevat käyttöikänsä päähän ja kertynyttä korjausvelkaa on pakko kuroa umpeen rankallakin kädellä.

Myös suuriin kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike luo alallemme haasteita. Pienten paikkakuntien väkimäärä kutistuu entisestään ja suuret kaupungin kasvavat. Vedensaanti ja muu vesihuolto on kuitenkin pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman laajalti ja kohtuullisella hinnalla myös noilla muuttotappioalueilla.

Viimeinenkin mieleen tuleva osa-alue liittyy tulevaisuuteen ja alan käynnissä olevaan muutokseen. Se on digitaalisuus. Digitalisoituminen mahdollistaa uusia ratkaisuja ja toiminnan tehostamista. Tämä kaikki on nyt murrosvaiheessa ja tulevaisuus tuo mukanaan varmasti paljon uutta ja kiinnostavaa mutta varmasti myös uusia haasteita.

Tiivistettynä: Vesihuoltoalan tulevaisuudessa on paljon epävarmuutta ja sen mukana myös paljon uusia mahdollisuuksia. Tuo epävarma tulevaisuus kiehtoo minua.

Millaisissa tehtävissä tai millaisten projektien parissa haluaisit työskennellä esim. 5 vuoden päästä?

Esimiestyöt ja käytännön kenttätyöt kiinnostavat ja haluaisin mahdollisesti kokeilla ammattitaitoani esimerkiksi putkimestarina tai valvojana. Olen aika vauhdikas persoona ja pidän muuttuvista työtehtävistä ja tilanteista, joten minun on hankala sanoa mihin työhön päädyn viiden vuoden päästä.

Yksi aihe, jossa toivon tulevaisuudessa saavani olla mahdollisimman paljon mukana, on alan digitalisoituminen ja paperilla pyöritettävän työn siirtyminen sähköiseksi. Sähköinen asiointi täytyy kuitenkin tehdä hyvin, muuten sekä työntekijät että asiakkaat ovat tyytymättömiä lopputulokseen.

Sinulla on aiempaa kokemusta esim. HSY:ltä. Millä lailla mittakaavan muutos näkyy työssäsi / tehtävissäsi nyt kun työskentelet Sipoon Vedellä?

HSY:n organisaatio on merkittävästi suurempi, joten yksittäisen henkilön työtehtävät voivat siellä olla paljon rajatummat. Hieman kärjistäen työnkuvaani HSY:llä kuului vain 1/4 siitä, mitä se on nyt Sipoon Vedellä. Työtehtävien laajuuden ohella kuitenkin koen, että minulla on täällä paljon vapaammat kädet tehdä työtäni ja vaikuttaa kokonaisuuteen. Pienessä organisaatiossa myös etäisyys päätöksiä tekevään tasoon - eli "johtoportaaseen" - on paljon lyhyempi, sillä Sipoon veden johtaja on suora esimieheni.

Toisaalta HSY:n suurempi organisaatio mahdollisti sen, että mahdollisen sairastapauksen tai loman ajaksi löytyi aina tuuraaja. Sota ei siellä yhtä miestä kaivannut. Tästä näkökulmasta Sipoon Veden organisaatio on paljon haavoittuvaisempi ja yksittäisellä työntekijällä on suurempi vastuu. Mutta toisaalta pidän vastuusta, se tuo työhön mielekkyyttä ja sisältöä työpäivään.

Millaisista asioista haet vapaa-ajallasi vastapainoa työnteolle?

Muksujen kanssa ollessa saa työasiat hyvin taka-alalle. Lisäksi hankimme juuri omakotitalon, jossa riittää isompaa ja pienempää remontoimista vielä pitkäksi aikaa. Harrastuksista roolipelit ja kesäaikaan myös retkeily ja luonnosta nauttiminen ovat minulle tärkeitä.

tiistai 22. lokakuuta 2019

Yhteistyökumppanimme hanke: WSP, Hiekkaharjun vesitorni
WSP on vastannut Vantaan Hiekkaharjuun nousevan uuden vesitornin rakenne-, arkkitehti-, geo-, liikenne- ja ympäristösuunnittelusta sekä tornin hulevesien suunnittelusta. Vantaan kaupunki ja HSY valitsivat hankkeesta järjestetyn suunnittelukilpailun voittajaksi WSP:n ”Siluetti” -ehdotuksen, jonka pohjalta vesitornin ulkoasua työstetään. Suunnittelukilpailussa etsittiin kaupunkikuvallisesti ja visuaalisesti innovatiivista ilmettä vesitornille.

Itse tornista, sen piha-alueesta ja ympäröivästä puistosta haluttiin tehdä ympäristön asukkaita alueella houkutteleva kokonaistaideteos. Esimerkiksi vesitornin piha-alueelle lisättiin veden liikettä muistuttavia harjanteita pehmentämään isoa aukiota. Tornia ei kuitenkaan maisemoida uudestaan, vaan se liitetään osaksi viereistä ulkoilu- ja virkistysaluetta, ja puisto jää mahdollisimman luonnonmukaiseksi.

Torni pidetään sävyltään vaaleana ja säiliöosan julkisivu verhoillaan perforoidulla eli rei’itetyllä metallikasetilla. Perforointikuvio esittää vedestä nousevia kuplia. Tornin tukia pyöristetään, jolloin tuet muuttavat tornin siluetin sulavamman muotoiseksi.

Tornin varsiosa, vinotuet sekä säiliöosan alapinta valaistaan Led-valaisimien avulla. Näin valaistus kohdistetaan vain haluttuihin kohtiin, jolloin korostetaan vesitornin arkkitehtuuria. Vesitornin yläosa valaistaan perforoinnin takaa, jolloin yläosaan saadaan luotua läpikuultavuutta ja keveyttä. Valaistus luo torniin elävyyttä, sillä se aaltoilee hienovaraisesti veden lailla.


Lue lisää Hiekkaharjun vesitornin rakentamishankkeesta tämän linkin takaa.

sunnuntai 29. syyskuuta 2019

Syyskuun Nuori Osaaja - Taina Myllynen


Kerro itsestäsi. Miten päädyit alalle?

Olen kotoisin Pohjois-Savosta Kiuruvedeltä ja voisin tässä asiassa oikeastaan syyttää Kiuruveden kaupunkia, jossa nuorempana vietin kesäni erilaisten työtehtävien parissa. Tällä hetkellä työskentelen Espoon kaupungin paikkatiedossa karttatietokäsittelijänä ja valmistun ensi keväänä maanmittaustekniikan insinööriksi. Olen työskennellyt myös yksityisellä puolella, mutta päätynyt kumminkin aina takaisin julkiselle sektorille. Olen tullut siihen tulokseen, että koen parhaiten pystyväni vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin ja tekemään enemmän kaikkien yhteisen hyväksi kaupungin palveluksessa ollessani.


Mitä sinulla on työn alla tällä hetkellä?

Nykyiset työtehtäväni pitävät sisällään monipuolisia paikkatietoaineiston tuotannon tehtäviä, kantakartan ja kaupungin 3D-nykytilamallin tekoa Trimble Locuksella. Teen myös opinnäytetyönä opasta CityGML rajapintojen käytöstä.

Millaisissa tehtävissä tai millaisten projektien parissa haluaisit työskennellä esim. 5 vuoden päästä?

Pidän kovasti nykyisistä työtehtävistäni, mutta haluaisin työskennellä myös kiinteistönmuodostuksen, kaavoituksen tai liikennesuunnittelun parissa. Unelmani työtehtävät pitävät sisällään muutakin kuin tietokoneen ääressä työskentelyä (esim. maastotöitä, työpajoja jne).


Mistä työkokemuksesta tai mistä opinnoista on ollut eniten hyötyä?

Uskon, että kaikki työtehtävät erilaisissa organisaatoissa on muokannut taitojani monipuolisesti. Opinnot joista on ollut eniten hyötyä ovat varmaankin olleet kaikki projektimuotoiset työt, kuten esimerkiksi yleiskaavoituksen kurssilla laadittiin oikealle suunnittelualueelle kaava merkintöineen ja karttoineen.


Millaisista asioista haet vapaa-ajallasi vastapainoa työnteolle?

Työni on pääasiassa tietokoneen ääressä istumista, joten pyrin liikkumaan vapaa-ajallani paljon. Eniten nautin luonnossa liikkumisesta koska se lataa hyvien yöunien lisäksi akkuja ja laskee stressitasoja tehokkaimmin.