torstai 7. joulukuuta 2017

Aluetaito Oy tarjoaa monipuolista osaamista nuorten ammattilaisten voimin Etelä-Pohjanmaalla


Suuri ja komia on tätä päivää. Suuret suunnittelutoimistot tuntuvat ostavan pieniä toimistoja tämän tuosta. Eivät kuitenkaan kaikkia, sillä keskeltä Etelä-Pohjanmaata monipuolisia suunnittelu- ja tutkimuspalveluja tarjoaa Aluetaito Oy.

Aluetaidon historia alkaa vuodesta 2010 Vaasasta, jossa yritys toimi Infrakaari Oy:n nimellä. Vuonna 2014 vaihtui nimi ja paikkakunta, kun yrityksen nimi muutettiin Aluetaidoksi ja toiminnot siirrettiin Lapualle. Samalla Lapualla toimineen Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n toiminta siirtyi suurilta osin Aluetaito Oy:lle. Samalla yrityksen toimitusjohtajana aloitti Juha Porre ja hallituksen puheenjohtajana Kaisa Porre, joiden kanssa kävimme keskustelemassa heidän uristaan, kuntatekniikasta sekä alan tulevaisuudesta.

Monipuoliset projektit valmistuvat nuorten ammattilaisten joukolla

Yrityksen osaamisala on laaja: ”Geotekniikka, Tie-, katu- ja aluetekniikka, Vesihuolto ja -tutkimus, Mittaustekniikka, Ympäristösuunnittelu ja Maisemasuunnittelu”, Juha luettelee. Vaikka suunnittelutoimisto on suhteellisen pieni, projektit eivät sitä ole. ”Tällä hetkellä mielenkiintoisin projekti on Olympiastadionin urheilukenttäalueen suunnittelu” sanovat molemmat Porret, kun kysymme mitä työpöydältä löytyy tällä hetkellä. Referensseinä löytyy useita urheilukenttien peruskorjauksia, joten osaamista löytyy. ”Ympäristötekniikassa tulee myös eteen mielenkiintoisia haasteita, kuten tällä hetkellä työn alla oleva vanhan stabilointikentän kunnon selvittäminen”, toteaa Kaisa ja Juha jatkaa: ”Yhdyskuntatekniikan alalla meillä on jatkuvasti kohteita uusien asuntoalueiden suunnittelussa ja vanhojen alueiden saneeraussuunnittelussa. Teemme paljon pohjatutkimuksia, geosuunnittelua ja ympäristöteknisiä tutkimuksia hyvin erityyppisiin kohteisiin käyttäen hyödyksi omaa kalustoamme kairauksissa, mittauksissa ja näytteenotossa.” Työpöytä vaikuttaa siis täydeltä ja projektit todellakin monipuolisilta. ”Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät innostavat ja yrittäjyys Aluetaito Oy:ssä on tuonut työhön oman mielenkiintoisen lisänsä”, sanoo Kaisa. Yritys työllistää 9 alan ammattilaista. ”Mainitsemisen arvoista lienee se, että yrityksessämme työskentelevien keski-ikä lienee alalla toimivien toimistojen osalta varmasti nuorimmasta päästä, keski-iän ollessa 32 vuotta” Juha toteaa. Tämä jos joku lämmittää Nuoren Ammattilaisen sydäntä. Kysyimme, mikä on muuttunut Porrejen urien aikana ja millaisia muutoksia he näkevät tapahtuvan lähitulevaisuudessa. ”Koneohjausjärjestelmien kehittyminen ja käyttöönotto on ollut vauhdikasta uran aikana. Olimme suunnittelemassa jo vuonna 2012 Jurvaan Botniaringille moottoriradan jatketta, joka toteutettiin koneohjausjärjestelmää hyödyntäen.” muistelee Kaisa ja Juha jatkaa: ”Nykyään toimitamme aina niin sovittaessa valmiin koneohjausmallin suoraan asiakkaan tai asiakkaan urakoitsijan järjestelmään.” Yritys siis tarjoaa nykyaikaiset palvelut ja on tarjonnut niitä jo vuosia sitten. Entäs se tulevaisuus. ”Näin pienenä toimistona emme pysty olemaan alalla suunnannäyttäjiä. Se kuuluu isommille toimistoille. Mutta sen tiedämme, että vain muutos ja kehitys on varmaa. Siinä mekin haluamme olla mukana.” toteaa Juha.

Puutekniikan opiskelijasta suunnittelutoimiston toimitusjohtajaksi

Kuinka Porret päätyivät Aluetaidon johtoon? Molemmat ovat työskennelleet nuoresta Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:ssä, joka on Kaisan isän perustama yritys. ”Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan ympäristötekniikkaa Vaasan ammattikorkeakouluun ja sieltä valmistuin insinööriksi”, toteaa Kaisa ja jatkaa; ”Sen jälkeen työt Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:ssä jatkuivat kokopäiväisesti. Työn ohessa suoritin vielä maisemasuunnitteluhortonomin tutkinnon.” Juhan koulutausta on hieman erilainen: ”Opiskelin aikanaan puutekniikkaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa. Ennen valmistumista aloitin maastotöissä kiireapulaisena Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:ssä. Valmistumisen jälkeen ei puutekniikan alalta löytynyt mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, joten jäin töihin Aluetekniikkaan. Ala tuntui mielenkiintoiselta ja haastavalta, ja niinpä hankin alan koulutuksen Tampereen Ammattikorkeakoulusta infrarakentamisen aikuiskoulutuslinjalta.”

Entä mitä terveisiä Porret haluavat lähettää alaa harkitseville nuorille. ”Jos haluaa työltään haastetta ja työuralle pitkän jatkumon, on tämä ala oikea. Tällä alalla ei tule valmiiksi koskaan, vaan joka päivä törmää uusiin asioihin. On täysin kiinni omasta mielenkiinnosta ja halusta miten pitkälle alalla haluaa päästä tai mitä haluaa tavoitella.” Tästä malliesimerkkinä toimivat molempien Porrejen sekä Aluetaidon tarinat. 

Lisää yrityksestä: www.aluetaito.fi
SKTY Nuoret Ammattilaiset haluavat kiittää Aluetaito Oy:tä yhteistyökumppanuudesta.
Teksti: Malla Sipilä
Kuvat: Aluetaito

torstai 16. marraskuuta 2017

1 -vuotis synttäreitä ja digitalisaatiota SKTY:n Syyspäivillä Lahdessa


SKTY:n jo perinteiset Syyspäivät järjestettiin Lahdessa 16.-17.10. Me Nuoret Ammattilaiset vastasimme Syyspäivien iltaohjelmasta sekä juhlistimme 1 –vuotista taivalta vuosikokouksen muodossa. Päivien teemana oli paljon puhututtava ja kiinnostusta herättävä digitalisaatio. Puheenvuorot digitalisaation ja omaisuudenhallinnan aiheista sekä työpaja tulevaisuuden mukanaan tuomasta työn murroksesta nivoutuivat hyvin yhteen ja antoivat paljon ajattelemisen aihetta.
Tulevaisuudessa tapahtuvaan, ja jo meneillään olevaan, työn tekemisen muutokseen sekä työntekijältä vaadittaviin ominaisuuksiin ottivat kantaa mm. Marjaana Toimisen Keynote -puheenvuoro ja Jyrki Paavilaisen vetämä Murroksen merkitys kuntatekniikalle -työpaja. Yhteistä kaikille tulevaisuuden näkymille oli kehityksen kiihtyvä tahti sekä siihen liittyvät nopeat muutokset osaamisen ja muiden työelämän tarpeiden suhteen. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi ratkaisun avainten joukosta nousi ihmisen kyky jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen.

Työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaaminen aiheuttaa jo nykypäivänä ongelmia, kun kaikille irtisanotuille työntekijöille ei löydy enää oman alan työtä. Joudutaan siis pohtimaan uudelleenkouluttautumista. Koulutus ja tutkintosisällöt eivät kuitenkaan ole tähän mennessä pysyneet työelämän nopeassa muutoksessa mukana. Myös nuorille mainostettavissa koulutusvaihtoehdoissa kerrotaan sen hetkisistä hyvistä työmahdollisuuksista, mutta päättötodistuksia jaettaessa todellisuus voi olla aivan toista. Tällä hetkellä suunnitteilla on paremmin työmarkkinoiden tarpeita ja muuttuvia suuntauksia palvelevia koulutusohjelmia, mutta aika näyttää, tuovatko ne helpotusta työmarkkinoiden tarpeeseen. Toiminen nosti esityksessään esiin myös ns. ”pikakoulutukset”, joilla muutaman kuukauden täsmäkoulutuksella voi saada itselleen uuden ammatin.


Onneksi digitalisaatio ja paljon puhuttu työn murros tuovat myös uusia työpaikkoja sekä helpottavat nykyisiä työtehtäviä. Useassa tehtävässä asiantuntijatyön merkitys ja tarve kasvaa. Toivottavasti meillä nuoremmalla polvella on ässänä hihassamme luonteva suhtautuminen tekniikkaan ja sen uusiin tuuliin. Tekniikan kehitys ja asiantuntijatyön lisääntyminen tarkoittavat myös entistä vuorovaikutteisempaa työskentelyä. Uusien ohjelmistojen, robotisaation ja automatiikan lisäksi tulemme töissämme törmäämään yhä useammin erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja monialaiseen yhteistyöhön. Verkostot, alan uusien tuulien haisteleminen ja mahdollisuus omien näkökulmien laajentamiseen keskustelemalla muiden osaajien kanssa tulevat olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Ammatilliset yhdistykset ovat yksi hyvä ratkaisu tämän asian edistämiseen ja siksi myös Suomen kuntatekniikan yhdistyksen alla toimii tänä päivänä Nuoret Ammattilaiset, joka pyrkii edistämään kuntatekniikan nuoremman polven verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä.

SKTY Nuoret ammattilaiset taaperoiässä – uusi ydintiimi valittu


Syyspäivien yhteydessä pidettiin SKTY Nuoret ammattilaiset klubin vuosikokous. Klubiinhan siis kuuluvat kaikki alle 40-vuotiaat SKTY:n jäsenet halusivat tai eivät. Kokouksessa paketoitiin ensimmäinen toimintavuosi ja samalla onnittelimme klubiamme ensimmäisen vuoden rajapyykistä. Ensimmäisen vuoden ydintiimissä olivat mukana Anna Tienvieri (pj), Simo Kesti, Malla Sipilä, Lari Siren, Tero Koppinen, Antti Hirvonen ja Antti Aalto. Tulevalle vuodelle valittiin kokouksessa uusi ydintiimi ja kokoonpanosta jäivät pois Tero ja Antti A. Mukaan saatiin kuitenkin uutta verta, kun uudeksi ydintiimiläiseksi valittiin Kalle Häyrinen. Kiitos Antille ja Terolle kuluneesta kaudesta ja tervetuloa mukaan Kalle! Tukijoinamme tänä kuluneena vuonna ovat olleet SitoWise, Ramboll ja Kuntotekniikka Oy.

Kalle, Anna, Lari, Simo ja Antti korkkaavat 1-vuotis "kakun". Kuvat: Malla Sipilä
Nuoria ammattilaisia on voinut tavata vuoden aikana sekä Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä ja Kuntatekniikan päivillä toukokuussa sekä juuri olleilla Syyspäivillä. Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä ja Kuntatekniikan päivillä Nuorilla ammattilaisilla oli oma ständi, jossa mainostettiin SKTY:n toimintaa ja erityisesti Nuoria Ammattilaisia sekä järjestettiin pientä kisailua.  Syyspäivien yhteydessä järjestettiin nuorten toimesta kaikille päivien osallistujille verkostoitumisjatkot. Jatkoilla ratkottiin Beer Pongin -mestaruus ja jatkettiin jo päivällä hyvin alkanutta keskustelua digitalisaation haasteista ja mahdollisuuksista. Saunakin lämpeni, kuten kunnon jatkoilla kuuluukin.

Jos et vielä tykkää sivustamme Facebookissa, käy kipin kapin klikkaamassa www.facebook.com/SKTYNUORET