keskiviikko 4. heinäkuuta 2018

Suurin suomalainen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto
Nuorten Ammattilaisten yhteistyökumppaneistamme seuraavana on esittelyvuorossa Sitowise Oy. Sitowise on 1300 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Nykyinen Sitowise on syntynyt vuoden 2018 alussa Wise Group Finland Oy:n ja Sito Oy:n yhdistyessä. Samalla yritysestä on tullut suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä.Pitkän linjan sitolainen

Nuoret ammattilaiset pääsivät tällä kertaa kaupunki- ja liikenne –toimialan toimialajohtajaa Elina Väistön juttusille. Väistö on vuonna 2005 valmistunut liikennetekniikan diplomi-insinööri Espoosta. Sitowisessä ja sen edeltäjissä Elina on työskennellyt vuodesta 2003 lähtien. Hän aloitti silloisessa Sito-Konsulteissa tuntiteekkarina opintojen ohessa. Valmistumisen jälkeen urapolku on kulkenut suunnittelijasta ja pienten hankkeiden projektipäälliköstä liikenneosaston osastopäälliköksi ja siitä aina kaupunki- ja liikennetoimialan toimialajohtajaksi.  Merkittäviä kaupunkikehityshankkeita ja digitaalisuutta


Sitowisen vahvuudeksi Väistö mainitsee laaja-alaisen osaamisen. Parhaiten monipuolista asiantuntijuutta pääsee näyttämään haastavissa kaupunkikehityshankkeissa. Viime aikaisista projekteista voidaan mainita mm. Tapiolan Feenix, Verkkosaari, Kalasataman REDI ja Pasilan Tripla. Väistö itse on mukana Kruunusillat- ja Raide-Jokeri -hankkeissa.

SitoWise Oy on mukana Helsinkiin ja Espooseen suunnitteilla olevassa raidejokerissa. Raidejokerin rakennustyöt alkavat 2019 ja kyytiin pääset 2020-luvun alkupuolella. (kuva Helsingin kaupunki). 
”Sitowisessä toiminnan jatkuva kehittäminen on avainasemassa. Jokapäiväisessä perussuunnittelussakin koitamme löytää uusi ratkaisuja tai mahdollisuuksia. Palautteen saaminen ja kuunteleminen sekä itsensä kehittäminen ovat asiantuntijuutemme kehittämisen keskiössä” Väistö kertoo.

Kruunusillat -hanke yhdistää 10 km raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille, SitoWise on vahvasti mukana hankkeessa. (kuvaaja/kuvalähde:Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects)
Isommassa mittakaavassa Sitowise haluaa olla kehittämässä koko alaa. Yrityksen vahvuutena on digitaalisten palveluiden kytkeytyminen osaksi perinteisiä suunnittelupalveluita ja viime vuosina Sitowisessa onkin panostettu vahvasti tietomallinnuksen edelläkävijyyteen. Tästä konkreettisempana esimerkkinä mainittakoon tiestötietojärjestelmän kehitystyö, joka korvaa nykyisen tierekisterin ja mahdollistaa Liikennevirastolle aikaisempaa ajantasaisemmat tiedot väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä.

Muutosten tuulia

Väistöltä kysyttäessä alan muutoksista oman uransa aikana hän muistelee ja toteaa erityisesti liikennesektorin olleen valtavassa muutoksessa viimeisimpien 15 aikana. ”Ilmastopoliittiset tavoitteet sekä kaupunkien strategia kestävien liikkumismuotojen tukemiseksi näkyvät hankepäätöksissä sekä suunnitteluratkaisuissa. Myös käyttäjälähtöisyys ohjaa suunnittelua vahvasti. Eri tietolähteistä saatava datan hyödyntäminen on myös mahdollistanut jopa uusia palveluita, kuten MaaS” Väistö toteaa iloisesti alan kehityksestä.

Entäpä mitä muutoksia tapahtuu 10 vuoden sisällä?

Nyt tehdyillä ratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia ja tarkkaan ei voida ennustaa miten ihmiset liikkuvat esimerkiksi 50 vuoden kuluttua. Väistön mukaan ilmastopolitiikka tulee jatkossa aina vain entistä vahvemmin ohjaamaan päätöksentekoa. Muun muassa sähköautot ja muut vaihtoehtoiset käyttömuodot tulevat mullistamaan kaupunkiympäristöä ja miten huomioimme niiden tarpeet muun muassa latausinfran osalta suunnittelussa. Samoin yhteiskäyttöisyys – erilaiset yhteiskäyttöpalvelut tulevat lisääntymään ja tätä kautta vaikuttamaan muun muassa pysäköintipaikkatarpeisiin. ”Onko tulevaisuudessa tarpeen omistaa omaa autoa, jos asut tiiviissä kaupunkiympäristössä” Väistö aprikoi? Näitä teknologiapainotteisten uusien mahdollisuuksien käyttöönottoa tulisi tukea tarpeen mukaan.

Lopuksi Väistö lähettää vielä terveiset kuntatekniikan Nuorille Ammattilaisille tai tätä alaa harkitseville nuorille. Rakennettu ympäristö koskettaa meitä jokaista joka päivä. Tällä alalla pääsee vaikuttamaan sinunkin arkesi sujuvuuteen!

Kuntatekniikan Nuoret Ammattilaiset kiittävät Sitowise Oy:ta saamastaan tuesta ja toivottavat menestystä tuleviin koitoksiin.

Teksti: Kalle Häyrinen