torstai 16. marraskuuta 2017

1 -vuotis synttäreitä ja digitalisaatiota SKTY:n Syyspäivillä Lahdessa


SKTY:n jo perinteiset Syyspäivät järjestettiin Lahdessa 16.-17.10. Me Nuoret Ammattilaiset vastasimme Syyspäivien iltaohjelmasta sekä juhlistimme 1 –vuotista taivalta vuosikokouksen muodossa. Päivien teemana oli paljon puhututtava ja kiinnostusta herättävä digitalisaatio. Puheenvuorot digitalisaation ja omaisuudenhallinnan aiheista sekä työpaja tulevaisuuden mukanaan tuomasta työn murroksesta nivoutuivat hyvin yhteen ja antoivat paljon ajattelemisen aihetta.
Tulevaisuudessa tapahtuvaan, ja jo meneillään olevaan, työn tekemisen muutokseen sekä työntekijältä vaadittaviin ominaisuuksiin ottivat kantaa mm. Marjaana Toimisen Keynote -puheenvuoro ja Jyrki Paavilaisen vetämä Murroksen merkitys kuntatekniikalle -työpaja. Yhteistä kaikille tulevaisuuden näkymille oli kehityksen kiihtyvä tahti sekä siihen liittyvät nopeat muutokset osaamisen ja muiden työelämän tarpeiden suhteen. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi ratkaisun avainten joukosta nousi ihmisen kyky jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen.

Työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaaminen aiheuttaa jo nykypäivänä ongelmia, kun kaikille irtisanotuille työntekijöille ei löydy enää oman alan työtä. Joudutaan siis pohtimaan uudelleenkouluttautumista. Koulutus ja tutkintosisällöt eivät kuitenkaan ole tähän mennessä pysyneet työelämän nopeassa muutoksessa mukana. Myös nuorille mainostettavissa koulutusvaihtoehdoissa kerrotaan sen hetkisistä hyvistä työmahdollisuuksista, mutta päättötodistuksia jaettaessa todellisuus voi olla aivan toista. Tällä hetkellä suunnitteilla on paremmin työmarkkinoiden tarpeita ja muuttuvia suuntauksia palvelevia koulutusohjelmia, mutta aika näyttää, tuovatko ne helpotusta työmarkkinoiden tarpeeseen. Toiminen nosti esityksessään esiin myös ns. ”pikakoulutukset”, joilla muutaman kuukauden täsmäkoulutuksella voi saada itselleen uuden ammatin.


Onneksi digitalisaatio ja paljon puhuttu työn murros tuovat myös uusia työpaikkoja sekä helpottavat nykyisiä työtehtäviä. Useassa tehtävässä asiantuntijatyön merkitys ja tarve kasvaa. Toivottavasti meillä nuoremmalla polvella on ässänä hihassamme luonteva suhtautuminen tekniikkaan ja sen uusiin tuuliin. Tekniikan kehitys ja asiantuntijatyön lisääntyminen tarkoittavat myös entistä vuorovaikutteisempaa työskentelyä. Uusien ohjelmistojen, robotisaation ja automatiikan lisäksi tulemme töissämme törmäämään yhä useammin erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja monialaiseen yhteistyöhön. Verkostot, alan uusien tuulien haisteleminen ja mahdollisuus omien näkökulmien laajentamiseen keskustelemalla muiden osaajien kanssa tulevat olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Ammatilliset yhdistykset ovat yksi hyvä ratkaisu tämän asian edistämiseen ja siksi myös Suomen kuntatekniikan yhdistyksen alla toimii tänä päivänä Nuoret Ammattilaiset, joka pyrkii edistämään kuntatekniikan nuoremman polven verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä.

SKTY Nuoret ammattilaiset taaperoiässä – uusi ydintiimi valittu


Syyspäivien yhteydessä pidettiin SKTY Nuoret ammattilaiset klubin vuosikokous. Klubiinhan siis kuuluvat kaikki alle 40-vuotiaat SKTY:n jäsenet halusivat tai eivät. Kokouksessa paketoitiin ensimmäinen toimintavuosi ja samalla onnittelimme klubiamme ensimmäisen vuoden rajapyykistä. Ensimmäisen vuoden ydintiimissä olivat mukana Anna Tienvieri (pj), Simo Kesti, Malla Sipilä, Lari Siren, Tero Koppinen, Antti Hirvonen ja Antti Aalto. Tulevalle vuodelle valittiin kokouksessa uusi ydintiimi ja kokoonpanosta jäivät pois Tero ja Antti A. Mukaan saatiin kuitenkin uutta verta, kun uudeksi ydintiimiläiseksi valittiin Kalle Häyrinen. Kiitos Antille ja Terolle kuluneesta kaudesta ja tervetuloa mukaan Kalle! Tukijoinamme tänä kuluneena vuonna ovat olleet SitoWise, Ramboll ja Kuntotekniikka Oy.

Kalle, Anna, Lari, Simo ja Antti korkkaavat 1-vuotis "kakun". Kuvat: Malla Sipilä
Nuoria ammattilaisia on voinut tavata vuoden aikana sekä Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä ja Kuntatekniikan päivillä toukokuussa sekä juuri olleilla Syyspäivillä. Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä ja Kuntatekniikan päivillä Nuorilla ammattilaisilla oli oma ständi, jossa mainostettiin SKTY:n toimintaa ja erityisesti Nuoria Ammattilaisia sekä järjestettiin pientä kisailua.  Syyspäivien yhteydessä järjestettiin nuorten toimesta kaikille päivien osallistujille verkostoitumisjatkot. Jatkoilla ratkottiin Beer Pongin -mestaruus ja jatkettiin jo päivällä hyvin alkanutta keskustelua digitalisaation haasteista ja mahdollisuuksista. Saunakin lämpeni, kuten kunnon jatkoilla kuuluukin.

Jos et vielä tykkää sivustamme Facebookissa, käy kipin kapin klikkaamassa www.facebook.com/SKTYNUORET