keskiviikko 19. joulukuuta 2018

Joulukuun Nuori Osaaja: Jenni Saarimaa


Esittele lyhyesti itsesi ja osaamisalasi. Miten päädyit alalle?


Olen Jenni Saarimaa, 29-vuotias ympäristötekniikan diplomi-insinööri Aluetaito Oy:sta. Valmistuin Oulun yliopistosta 2012 opintosuuntanani vesi- ja geoympäristötekniikka. Hain opiskelemaan ympäristötekniikkaa, koska siinä tuntuivat yhdistyvän kaikki mielenkiinnon kohteeni ja asiat, joissa olin hyvä; matemaattiset aineet ja luonnontieteet. Kouluun hakiessa en oikeastaan tiennyt opintosuunnasta ja tulevista työmahdollisuuksista mitään opinto-oppaan sisältökuvausta lukuun ottamatta. Vielä ensimmäisen syksynkään aikana en ollut vakuuttunut siitä, että olisin oikealla alalla. Opintojen edetessä ja kesätöiden myötä ala vei kuitenkin mennessään.

Pääsin opiskelujeni puolivälissä kesätöihin Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n. Tuossa vaiheessa olin kiinnostunut eniten vesitekniikasta ja kesätyöt vahvistivat tätä ajatusta. Pääsin kesätöissä tutustumaan myös katu- ja aluesuunnitteluun ja sen innoittamana kävin opintojen loppuvaiheessa myös liikenne- ja väylätekniikan kursseja konetekniikan puolelta.

Valmistumiseni jälkeen siirryin töihin Suunnittelutoimisto Aluetekniikkaan, jonka toiminta siirtyi Aluetaito Oy:lle vuonna 2014 äitiyslomani aikana.

Mitä työpöydältäsi löytyy tällä hetkellä?

Isoin tällä hetkellä työn alla oleva projekti on Ilmajoen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen, ja se onkin vienyt ison osan tämän syksyn ajastani. Ilmajoen kunnan pohjavesialueiden edellinen suojelusuunnitelma on laadittu aikana, jolloin suunnitelmat päätyivät pääasiassa paperitulosteiksi, joten Ilmajoen kunnan vanha suojelusuunnitelma liitekarttoineen löytyy työpöydältäni myös konkreettisesti.

Muita tällä hetkellä työn alla olevia projekteja ovat koulun pihan ja pysäköintialueen pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelma sekä erään kunnan haja-asutusalueiden viemäröinnin yleissuunnitelma. Erään uuden asuinalueen kunnallistekniikan suunnitelmat ovat juuri valmistumassa. Säännöllisesti tulee tehtyä myös monia lyhytkestoisempia projekteja, kuten haettua erilaisia lupia ELY:ltä ja AVI:sta.

Maastotöissä postikorttimaisemissa
Missä haluaisit olla vielä parempi / millä osa-alueella haluaisit kehittää itseäsi?

Aluetaidolla olen aina saanut tehdä monipuolisesti erilaisia suunnittelutöitä niin katu- ja aluesuunnittelun, vesihuoltosuunnittelun kuin ympäristösuunnittelun osa-alueilta. Työnkuvan ollessa monipuolinen työ säilyy mielenkiintoisena ja vie mennessään. Uusia haasteita tulee tasaisesti. Se lisää kunnianhimoa ja halua olla tasaisen hyvä kaikissa töissä, mitä työpöydälleen sattuu saamaan. Tämä onnistuu mielestäni vain töitä tekemällä; kokemus kartuttaa osaamista ja kokeneempia suunnittelijoita ja asiantuntijoita tulee kuunnella korvat höröllä. Kokemus lisää myös itsevarmuutta omasta osaamisesta ja oman mielipiteensä uskaltaa tuoda herkemmin esille.

Missä näet itsesi 5 vuoden kuluttua?

Monipuolisten, mielenkiintoisten ja haastavien suunnittelutöiden ääressä. On mielenkiintoista nähdä, miten ala tulee kehittymään seuraavien vuosien aikana ja miten esimerkiksi ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan suunnittelutyöhömme ja erilaisiin suunnitteluratkaisuihin. Kiinnostavaa on myös, osoittautuvatko tänä päivänä tehdyt ratkaisut lähitulevaisuudessa oikeiksi.

Millaisista asioista haet vapaa-ajallasi vastapainoa työnteolle?

Itselleni liikunta on paras keino nollata ajatukset, oli kyseessä sitten työstressi tai mikä tahansa muu murhe. Kuntosalilla tulee käytyä säännöllisesti. Talvella hiihto on lähellä sydäntäni; latuja tulee kulutettua ahkerasti ja lajia tulee seurattua myös penkkiurheilun muodossa. Myös 5- ja 3-vuotiaat tytöt pitävät kiireisenä ja ajatukset pois työnteosta.

maanantai 3. joulukuuta 2018

Yhteistyökumppanimme kynästä: Raide-Jokerista helpotusta joukkoliikenteen kuormitukseen - Ramboll Finland Oy

Nuorten Ammattilaisten toiminnan mahdollistavat tänäkin vuonna yhteistyökumppanimme, joista yksi on Ramboll Finland Oy. Johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys toimii Suomessa 2 400 asiantuntijan voimin ja Rambollilaisten kädenjälki näkyykin rakennus- ja suunnitteluprojekteissa ympäri maata. Nuoret Ammattilaiset pyysi Rambollin Älykkään kaupunkiliikenteen projektipäällikkönä toimivaa Anne Jokirantaa kirjoittamaan jutun yhdestä tämän hetken isoista hankkeista, Raide-Jokerista, jota toteuttavassa allianssissa Ramboll on mukana usealla osa-alueella.


Raide-Jokeri vastaa kasvavan pääkaupunkiseudun tarpeisiin

Jälleen täysi bussi, vaikka edellinen meni vasta hetki sitten ja seuraava tulee parin minuutin kuluttua. Näin saattaa moni matkustaja ajatella nykyisen runkolinja 550:n kyydissä ruuhka-aikana.

Bussilinja on Helsingin seudun suosituin ja kärsii ylikuormituksesta. Käyttäjiä linjalla on 40 000 henkilöä arkivuorokaudessa, ja matkustajamäärien on ennustettu kasvavan yli sataan tuhanteen vuonna 2040 mennessä. Miten yli kaksinkertaista määrää käyttäjiä pystytään palvelemaan tulevaisuudessa, jos linjalla ei nykyiselläänkään ole riittävästi kapasiteettia?

Pikaraitiotiellä lisää kapasiteettia

Matkustajamäärän kasvamisen tueksi bussilinja 550:n eli Jokerin pohjalta tullaan rakentamaan pikaraitiolinja. Pikaraitiolinjan vaunuihin mahtuu 2-3 kertaa enemmän matkustajia kuin nykyisiin linjan 550 busseihin. Tärkeä huomio on myös Raide-Jokerin nopeus; tavoitteeksi on asetettu 25 km/h keskimääräinen nopeus, kun se esimerkiksi Helsingin ratikoilla on 14 km/h.

Tavoitteet Raide-Jokerilla ovat korkeat, joten miten pystytään varmistamaan, ettei matkustajan tarvitse tulevaisuudessa kokea olevansa ylikuormitetun linjan vietävinä? Tähän on otettu tueksi simulointimallit. 

Kuva 1. Suunnitteluratkaisujen toimivuutta on tarkasteltu simulointien avulla. Kuva Ramboll Finland 

Mahdollisia tulevaisuuden tilanteita simuloimalla pystytään tarkastelemaan erilaisia skenaarioita ja niiden vaikutuksia kapasiteetin riittävyyteen sekä linjan keskimääräiseen nopeuteen. Vissim- ja OpenTrack-ohjelmien avulla Raide-Jokerin ajoaikaa pystytään tutkimaan hyvin yksityiskohtaisesti, huomioiden esimerkiksi matkustajien nouseminen kyytiin ja poistuminen kyydistä sekä liikennevalojen ja muun liikenteen aiheuttamat viiveet (kuva 1). Matkustajamääriä lisäämällä tai vähentämällä voidaan simuloimalla nähdä suora vaikutus linjan ajoajassa pysäkiltä toiselle.

Raide-Jokerilinjan tarkastelujen lisäksi simulointeja on hyödynnetty Huopalahden ja Itäkeskuksen terminaalialueilla. Terminaalitarkasteluilla on saatu varmistettua suunnitelmien toimivuus sekä saatu suuntaviivoja niiden jatkojalostamiseen (kuva 2). 

Kuva 2. Terminaalin simulointimalli. Kuva Ramboll Finland

Tehtyjen liikennesimulointien avulla suunnitteluratkaisuja on pystytty optimoimaan ja yksityiskohtien vaikutusta kokonaisuuteen on pystytty huomioimaan. Kirjoitushetkellä linjan simulointityö on käynnissä, ja arviot linjan keskinopeudelle varmistuvat lähiaikoina.

Yleistä Raide-Jokerista

Raide-Jokeri on pikaraitiolinja, joka rakennetaan Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille. Raitiolinjan suunnittelu toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat on integroitu yhteiseksi organisaatioksi. Ramboll Finland Oy:n lisäksi Raide-Jokerin suunnitteluryhmittymään kuuluvat Sitowise Oy ja VR Track Oy. Urakoitsijana toimivat YIT ja VR Track.

Ramboll on mukana Raide-Jokerin suunnittelussa liikenne-, liikennevalo-, katu- ja kuntatekniikka-, katuympäristö-, valaistus-, geotekniikka- sekä ratasuunnittelun, ympäristövaikutusten ja taitorakenteiden osalta. Lisäksi Ramboll on ollut mukana varikoiden rakenne-, LVI-, sähkö-, geo- ja paloteknisestä suunnittelusta sekä tietomallikoordinoinnista.

Simulointimallia on ollut rakentamassa useita eri henkilöitä Ramboll Finlandilta hankkeen eri vaiheissa. Uusimmista simuloinneista ovat vastanneet liikennesuunnittelijat Sami Iikkanen ja Kalle Syrjäläinen, joista kummallakin on usean vuoden kokemus erilaisista simuloinneista.

Tekstin kirjoittaja toimii Ramboll Finland Oy:n Älykkään kaupunkiliikenteen projektipäällikkönä, ja seuraa Raide-Jokerin suunnittelun ja toteutuksen etenemistä mielenkiinnolla.Teksti: Anne Jokiranta

Lisätietoja:
Raide-Jokeri: http://raidejokeri.info/
Ramboll Finland Oy: https://fi.ramboll.com/