tiistai 31. joulukuuta 2019

Joulukuun Nuori Osaaja - Ville Koivisto


Kerro lyhyesti itsestäsi ja tähänastisestasi urastasi

Olen 29-vuotias turkulainen maantieteilijä. Valmistuin täällä Turun yliopistosta reilut kaksi vuotta sitten. Opintoni painottuivat geoinformatiikkaan ja politiikkaan. Lisäksi minulle oli tärkeää kansainvälistyä. Suoraan infra-alaan liittyviä kursseja meillä ei juuri ollut, mutta infra oli usein mukana käsiteltävän aineiston muodossa.


Infra-ala alkoi vetämään minua puoleensa hieman sattumalta. Paikkatieto-osaamiseni vei minut kahdesti harjoitteluun Espoon yleiskaavaan ja kertaalleen myös kauemmas, Sansibarille. Valmistumisen jälkeisen työurani olen ollut kokonaisuudessaan Suomen Kuntotekniikalla. Töissäni työvälineinäni ovat avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot, esimerkiksi QGIS, PostGIS, Geoserver ja Qfield. 


Kuvaile onnistunut työpäiväsi

Onnistuneena työpäivänä olen saanut haastavan paikkatietoaineiston haltuun, luonut sen pohjalta hienon karttasarjan asiakkaalle ja kylven projektipäällikköni kiitollisuudentunteessa. Olen oppinut jotain uutta, mitä hyödyntää tulevissa projekteissa.  

Millaisissa työtehtävissä tai millaisten hankkeiden parissa haluaisit työskennellä 5 vuoden päästä?

Viiden vuoden päästä toivon, että kunnat ovat yhä suuremmissa määrin hyödyntämässä avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja ja tuottavat kollektiivista lisäarvoa niiden pohjalle. OSGEO ja moni valtionvirasto, kuten Maanmittauslaitos ja Väylävirasto, ovat tehneet tämän suhteen jo pitkään arvokasta työtä.  Tähän liittyvissä hankkeissa toivon olevani mukana asiantuntijan roolissa. 

Mistä tähän astisesta kokemuksesta tai opiskelemasta asiasta on ollut sinulle eniten hyötyä?

Paloin loppuun töissä ja opinnoissani joitakin vuosia takaperin. Se oli opettavainen kokemus, sillä siinä tuli pakotetusti sinuiksi omien rajojensa kanssa. Otin itselleni lyhyen hengähdystauon ja myöhemmin tämän kokemuksen ansiosta olen löytänyt uuden, terveemmän suhtautumisen työhön.
Opiskelemistani asioista hyödyllisimmät liittyvät työprosessien automatisoimiseen. Yleisimmät paikkatieto-ohjelmistot sallivat omien työkalujen luomisen ja niiden ansiosta olen päässyt irti monista itseään toistavista työvaiheista, jotka ovat suoraan sanottuna usein tylsimmästä päästä. Tämä on vapauttanut arvokasta aikaa muille työtehtäville. 

Mikä infra/kuntatekniikan alassa on parasta ja millaisia terveisiä lähettäisit uran alkupuolella oleville tai alaa miettiville?

Ala on ollut jo pitkään innovatiivinen, eikä loppua ole näkyvissä. On lähes mahdotonta olla oppimatta uutta, eikä tylsää ei tule! 
Alaa miettiville: Olkaa oma-aloitteisia jo opiskeluaikananne. Selvittäkää, millaisten työvälineiden, ohjelmistojen tai teknologioiden käyttötaidolle tavoittelemissanne yrityksissä on tarve ja pyrkikää ottamaan niitä haltuun. Jos työkokemusta ei ole vielä kertynyt, kannattaa luoda portfoliota pohjaten omiin projekteihin.  Avoimen lähdekoodin ilmaisia ohjelmistoja on ladattavissa PALJON, omalla älypuhelimella voi esimerkiksi käydä paikantamassa oman elinympäristönsä ilmiöitä ja kuvaukseen kykenevien drone-lennokkien kuluttajahinnat ovat pudonneet viime vuosina.