torstai 31. lokakuuta 2019

Lokakuun Nuori Osaaja - Tony Lappalainen

Kerro itsestäsi, miten päädyit alalle? 

Olen Tony Lappalainen ja työskentelen liitosasiantuntijana Sipoon Vedellä. Olen ollut tehtävässä nyt 10 kuukautta. Ennen tätä pestiä olen ollut mm. HSY:llä liitossuunnittelijana. Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluu liitoskohtalausuntojen tekeminen, vesihuollon liittymissopimusten ja -laskujen laatiminen sekä asiakkaiden neuvonta.

Alalle päädyin, koska ympäristöteknologia kuulosti AMK:ssa mukavalta opintosuunnalta. Sen sisällä oli vielä vesihuolto omana ainekokonaisuutenaan. Siihen kuului muun muassa putkistosuunnitteluun, kaavoitukseen yms. liittyviä opintoja. Itseäni ei niin kiinnostanut labratyöskentely ja -tutkimukset, joka oli myös yksi suuntautumisvaihtoehto ympäristöteknologian puolella.

Missä haluaisit olla vielä parempi työssäsi / millä osa-alueella haluaisit kehittää itseäsi? 

Haaveenani on hallita vesihuollon toimintakenttä kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaisi myös käytännön kokemusta mahdollisimman monelta osa-alueelta. Toive on ehkä epärealistinen eikä tuolla tyylillä voisi kehittyä millään osa-alueella huipputekijäksi. Näen kuitenkin, että laaja-alaisesta asioiden ymmärtämisestä on varmasti hyötyä ja se mahdollistaa toimimisen useissa erilaisissa ja monipuolisissa tehtävissä.
 
Mitkä ovat mielestäsi ne syyt, jotka tekevät omasta alastasi kiinnostavan?

Vesihuoltoala on kiinnostava mielestäni monestakin eri syystä. Ensinnäkin alalla on pitkät perinteet, jonka voi nähdä sekä mielenkiintoisena ja positiivisena asiana kuin haasteenakin. Lisäksi oman sukupolveni työura tulee tällä alalla varmasti pitämään sisällään mielenkiintoisia aikoja ja suuriakin investointeja, kun laajat vesihuoltoverkoston osat tulevat käyttöikänsä päähän ja kertynyttä korjausvelkaa on pakko kuroa umpeen rankallakin kädellä.

Myös suuriin kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike luo alallemme haasteita. Pienten paikkakuntien väkimäärä kutistuu entisestään ja suuret kaupungin kasvavat. Vedensaanti ja muu vesihuolto on kuitenkin pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman laajalti ja kohtuullisella hinnalla myös noilla muuttotappioalueilla.

Viimeinenkin mieleen tuleva osa-alue liittyy tulevaisuuteen ja alan käynnissä olevaan muutokseen. Se on digitaalisuus. Digitalisoituminen mahdollistaa uusia ratkaisuja ja toiminnan tehostamista. Tämä kaikki on nyt murrosvaiheessa ja tulevaisuus tuo mukanaan varmasti paljon uutta ja kiinnostavaa mutta varmasti myös uusia haasteita.

Tiivistettynä: Vesihuoltoalan tulevaisuudessa on paljon epävarmuutta ja sen mukana myös paljon uusia mahdollisuuksia. Tuo epävarma tulevaisuus kiehtoo minua.

Millaisissa tehtävissä tai millaisten projektien parissa haluaisit työskennellä esim. 5 vuoden päästä?

Esimiestyöt ja käytännön kenttätyöt kiinnostavat ja haluaisin mahdollisesti kokeilla ammattitaitoani esimerkiksi putkimestarina tai valvojana. Olen aika vauhdikas persoona ja pidän muuttuvista työtehtävistä ja tilanteista, joten minun on hankala sanoa mihin työhön päädyn viiden vuoden päästä.

Yksi aihe, jossa toivon tulevaisuudessa saavani olla mahdollisimman paljon mukana, on alan digitalisoituminen ja paperilla pyöritettävän työn siirtyminen sähköiseksi. Sähköinen asiointi täytyy kuitenkin tehdä hyvin, muuten sekä työntekijät että asiakkaat ovat tyytymättömiä lopputulokseen.

Sinulla on aiempaa kokemusta esim. HSY:ltä. Millä lailla mittakaavan muutos näkyy työssäsi / tehtävissäsi nyt kun työskentelet Sipoon Vedellä?

HSY:n organisaatio on merkittävästi suurempi, joten yksittäisen henkilön työtehtävät voivat siellä olla paljon rajatummat. Hieman kärjistäen työnkuvaani HSY:llä kuului vain 1/4 siitä, mitä se on nyt Sipoon Vedellä. Työtehtävien laajuuden ohella kuitenkin koen, että minulla on täällä paljon vapaammat kädet tehdä työtäni ja vaikuttaa kokonaisuuteen. Pienessä organisaatiossa myös etäisyys päätöksiä tekevään tasoon - eli "johtoportaaseen" - on paljon lyhyempi, sillä Sipoon veden johtaja on suora esimieheni.

Toisaalta HSY:n suurempi organisaatio mahdollisti sen, että mahdollisen sairastapauksen tai loman ajaksi löytyi aina tuuraaja. Sota ei siellä yhtä miestä kaivannut. Tästä näkökulmasta Sipoon Veden organisaatio on paljon haavoittuvaisempi ja yksittäisellä työntekijällä on suurempi vastuu. Mutta toisaalta pidän vastuusta, se tuo työhön mielekkyyttä ja sisältöä työpäivään.

Millaisista asioista haet vapaa-ajallasi vastapainoa työnteolle?

Muksujen kanssa ollessa saa työasiat hyvin taka-alalle. Lisäksi hankimme juuri omakotitalon, jossa riittää isompaa ja pienempää remontoimista vielä pitkäksi aikaa. Harrastuksista roolipelit ja kesäaikaan myös retkeily ja luonnosta nauttiminen ovat minulle tärkeitä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti